Tygodnik Pojezierza Drawskiego - NAPAŚĆ NA STRAŻNIKÓW MIEJSKICH