Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Dzieje powiatu drawskiego w latach 1945-1950 (cz. 6)