Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Komendant Policji odchodzi do Szczecina (DRAWSKO POM.)