Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Skarbnik powiatu nie przyznaje się (DRAWSKO POM.)