Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Dług Drawska Pomorskiego przekroczył 12 milionów (DRAWSKO POM. )