Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Miała działkę, może jej nie mieć (DRAWSKO POM. )