Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Kasia Śliwińska z aparatem (DRAWSKO POM.)