Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Dramat dziecka i pielęgniarki (DRAWSKO POM.)