Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Nie dopisała pogoda, ale dopisali Krawczyk i Danzel (DRAWSKO POM.)