Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Zespół internatów – pomysł ostro skrytykowany (DRAWSKO POM.)