Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Drawski TEGO laureatem (DRAWSKO POM.)