Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Łzy pożegnania i... matura! (DRAWSKO POM )