Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Nowe stawki opłat za groby (DRAWSKO POM.)