Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Panie Kusy, oszczędź wstydu, opiewaj rabatki