Tygodnik Pojezierza Drawskiego - KONIEC LIGOWYCH ZMAGAŃ (DRAWSKO POM.)