Tygodnik Pojezierza Drawskiego - 100 tysięcy w prezencie od burmistrza (DRAWSKO POM.)