Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Drawszczanie mają lodowisko (DRAWSKO POM)