Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Burmistrz wysyła komornika i twierdzi, że umarza (DRAWSKO POM.)