Tygodnik Pojezierza Drawskiego - Śmieci do stawku. Kto? Pracownik ZUK! (GUDOWO)